top of page

תמכו בנו 

מוזתיקה פועלת להנגשת המוסיקה הקלאסית לכלל האוכלוסייה בישראל, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, באמצעות תכנית חינוכית לקידום מוסיקאים מצטיינים המנגנים, ללא תמורה, מעל 120 קונצרטים בשנה בכל רחבי הארץ.

כך מחוללת מוזתיקה שינוי חברתי תוך טיפוח חיבור בלתי אמצעי בין מוסיקאים צעירים לבין קבוצות אוכלוסייה שונות ומגוונות בכל רחבי הארץ.

פעילותה של מוזתיקה ממומנת בזכות תרומות ותמיכות של גופים עסקיים, משרדי ממשלה, קרנות ותורמים פרטיים ואנו זקוקים לכל תמיכה אפשרית על מנת להמשיך לפעול ולפתח את פעילותנו הנרחבת.

כל התרומות מוכרות במס.

 

נודה לכל סכום תרומה שתבחרו: 

אפשרויות תשלום נוספות 

העברה בנקאית: מוזתיקה,

בנק הפועלים: 12. סניף: 773. חשבון: 400056.

תרומות מוכרות במס בארה"ב לחצו כאן

 

העברה בנקאית (ACH) דרך ה-PEF:

שלחו מייל לדואל (info@pefisrael.org) עם פרטי התרומה למוזתיקה וקבלו מהם פרטים על תהליך ההעברה

תרמו עכשיו 

אירוע תמיכה במוזתיקה 28.12.23

מינימום תמיכה 1,000 שקלים

תודה על התרומה

בין התורמים שלנו

bottom of page