top of page
מוזתיקה-בקונצרט-לקהל-הרחב-באדיבות-עמותת-מוזתיקה.jpg

אודות מוזתיקה

מוזתיקה (Musethica) ישראל נוסדה בשנת 2014 ומפעילה תכנית חינוכית המנגישה מוסיקה קלאסית לקהלים עם צרכים מיוחדים שאינם זוכים בדרך כלל להגיע לאולמות הקונצרטים, כדרך לקידום מוסיקאים צעירים מצטיינים.
 

את פעילותה של מוזתיקה מוביל רעיון חדשני בחינוך המוסיקלי הקלאסי, לפיו המעורבות של מוסיקאים צעירים מצטיינים בקהילה היא חלק מהותי ובלתי נפרד מחינוכם המוסיקלי למצוינות. במסגרת תכנית זו, מנגנים מוסיקאים צעירים, הזוכים להדרכה ממוסיקאים מקצועיים בכירים, רפרטואר קלאסי ברמה הגבוהה ביותר ומנגישים אותו לאוכלוסיות מגוונות, בדגש על אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים והגיל שלישי. 

הודות למספר הרב של הקונצרטים מתמקצעים המוסיקאים המצטיינים  ומשפרים באופן ניכר את איכות נגינתם ואת יכולות הביצוע וכישורי ההופעה בפני קהל, תוך שהם לומדים להכיר ומתקשרים עם מגזרי אוכלוסיה אליהם לא היו נחשפים בדרך אחרת. הם מפתחים תובנות משמעותיות לגבי ייעודם ותפקידם כמוסיקאים בחברה. באותה עת נחשפים אלפי אנשים עם צרכים מיוחדים וכאלה שלא מגיעים לאולמות הקונצרטים, למוסיקה קלאסית איכותית, אשר מספקת להם חוויה תרבותית, רגשית וחברתית חדשה ומרתקת, ובמקרים מסוימים אף חוויה בעלת אפקט תרפויטי. בתוך כך נוצר חיבור חווייתי שיתופי מרגש ומפרה בין המבצעים לקהל, חיבור שאינו נוצר במסגרת קונצרטים מסורתיים באולמות הקונצרטים.

ועד מנהל מוזתיקה

חברי ועד הידידים של מוזתיקה
עודד גרא, רון מושקוביץ, נעמי רוגובין, שרון אפק, תומר אירני

0Z2A2839.JPG

צוות מוזתיקה

מסמכי העמותה

אישור לפי סעיף 46

ניהול תקין

מסמכי רשות המיסים

מטרות ותקנון

bottom of page