מוזתיקה ישראל

אורית נאור

מנהלת מוזתיקה ישראל

צביקה צורף

מנהל פרויקטים

ד״ר רז בנימיני

מתאם אמנותי

ענבל גרינברג

מתאמת הפקה

 

 

© Musethica Israel