top of page

מוזתיקה פועלת להנגשת המוסיקה הקלאסית לכלל האוכלוסייה בישראל, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, באמצעות תכנית חינוכית לקידום מוסיקאים מצטיינים המנגנים, ללא תמורה, מעל 120 קונצרטים בשנה בכל רחבי הארץ.

כך מחוללת מוזתיקה שינוי חברתי תוך טיפוח חיבור בלתי אמצעי בין מוסיקאים צעירים לבין קבוצות אוכלוסייה שונות ומגוונות בכל רחבי הארץ.

פעילותה של מוזתיקה ממומנת בזכות תרומות ותמיכות של גופים עסקיים, משרדי ממשלה, קרנות ותורמים פרטיים ואנו זקוקים לכל תמיכה אפשרית על מנת להמשיך לפעול ולפתח את פעילותנו הנרחבת.

נודה לכם לכל סכום תרומה שתבחרו: 

תרומות מוכרות במס בישראל:

אשראי: אנא הקלידו את סכום התרומה ולחצו על תרומה למוזתיקה.

תרומה למוזתיקה

הסכום חייב להיות גבוה מ- 0

ביט: אנא שלחו את סכום התרומה לטלפון 054-3113181, וידעו אותנו בבקשה על ההעברה.

העברה בנקאית: מוזתיקה, בנק הפועלים: 12, סניף: 773, חשבון: 400056.

 

תרומות מוכרות במס בארה"ב:

אשראי: אנא לחצו על הלינק ובצעו את תשלום התמיכה. 

https://www.causematch.com/en/musethica/

העברה בנקאית (ACH) דרך ה-PEF:

שלחו מייל לדואל (info@pefisrael.org) עם פרטי התרומה למוזתיקה וקבלו פרטים על תהליך ההעברה. 

‎⁨רצף לוגואים חדש עם פועלים, מאי 2023⁩.jpg

פרויקט הרכבי מוזתיקה למען הקהילה ממומן בסיוע קרן יוסף וקריסטינה קסירר

bottom of page