top of page

 

מוזתיקה מטפחת מדי שנה רביעיית כלי קשת קבועה שחבריה הם מוסיקאים צעירים מצטיינים בשלבים מתקדמים של לימודיהם האקדמיים. הרביעייה עובדת באופן רציף, זוכה לשיעורים סדירים בהדרכת מוסיקאים בכירים בעלי ניסיון בהוראה ובביצוע מוסיקה קאמרית, מקיימת חזרות קבועות, ומעניקה קונצרטים לקהל מגוון בכל הארץ במסגרת שבועות מוזתיקה מרוכזים. ההרכב פועל במסגרת שיתוף פעולה עם האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים, במסגרתו מקבלים הסטודנטים קרדיט אקדמי.

19.jpg
bottom of page