שבוע מוזתיקה שער מנשה, פברואר 2020

6.2.20 - 13.2.20

הרכב:

עדן מאיר חייט - ויולה, הדי רז שחר - צ׳לו.
מורה:
סעידה בר לב, כינור.

רפרטואר:

בטהובן: שלישיית כלי קשת ברה מז'ור, אופ. 9 מס’ 2
בטהובן: שלישיית כלי קשת בדו מינור, אופ. 9 מס’ 3

קונצרטים בקהילה:

בבית ספר קשתות לילדים אוטיסטים במרכז אזורי מנשה, בבית דורות בית סיעודי לקשישים וניצולי שואה, בבי"ס דרור לבוגרים על הרצף האוטיסטי, במרכז לבריאות הנפש שער מנשה, במעון נווה מנשה הוסטל למבוגרים עם לקות שכלית, בי"ס הרים לילדים עם לקויות תקשורת ואוטיזם, בי"ס נתיב לילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

בשבוע זה התארחנו בגבעת חביבה במסגרת שיתוף פעולה עם עמותת ילדי קשתות והתקיימו בו 14 קונצרטים במוסדות הבאים:
בבית ספר קשתות לילדים אוטיסטים במרכז אזורי מנשה, בבית דורות בית סיעודי לקשישים וניצולי שואה, בבי"ס דרור לבוגרים על הרצף האוטיסטי, במרכז לבריאות הנפש שער מנשה, במעון נווה מנשה הוסטל למבוגרים עם לקות שכלית, בי"ס הרים לילדים עם לקויות תקשורת ואוטיזם, בי"ס נתיב לילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב.
בכל מוסד התקיימו מספר קונצרטים לקבוצות שונות.
קונצרט פומבי לקהל הרחב נערך בגלריה עינגע ליזה גרשוני בתל אביב.

המוסיקאים הצעירים שהשתתפו בפעילות:
עדן מאיר חייט - ויולה, הדי רז שחר - צ׳לו.
מורה:
סעידה בר לב, כינור.

רפרטואר:
בטהובן: שלישיית כלי קשת ברה מז'ור, אופ. 9 מס’ 2
בטהובן: שלישיית כלי קשת בדו מינור, אופ. 9 מס’ 3

מספר מאזינים בכלל הקונצרטים לשבוע זה: 525

תודות חמות לרוני שרר-אלדר ולעמותת ילדי קשתות על הסיוע בארגון ובמימון שבוע זה.