שבוע מוזתיקה עמק הירדן, פברואר 2020

20.2.20 - 27.2.20

הרכב:

אנה זיגרייך ויובל נורי שם טוב - כינור, בר פרץ - ויולה, אמילי זיגרייך – צ׳לו.
מורה:
אריאל טושינסקי, צ'לו

רפרטואר:

שוסטקוביץ: רביעיית כלי קשת מס' 6 בסול מז'ור, אופ. 101
בורודין: חמישיית כלי קשת בפה מינור

קונצרטים בקהילה:

בבית הסיעודי בית אשלים ובמכללת כישורי חיים לאנשים עם מוגבלויות, בבית הספר שחף לילדים עם ליקויי תקשורת וקשב, בבית הסיעודי בית בכפר ובבית הזית, במרכז היום של המייסדים - עמותת ותיקי עמק הירדן, בבית הסיעודי סביון. בכל מוסד התקיימו מספר קונצרטים לקבוצות שונות.
קונצרטים פומביים לקהל הרחב:
קונצרט פומבי בבית גבריאל
קונצרט פומבי נוסף התקיים בגלריה מקום לאמנות בתל אביב.

במסגרת שיתוף פעולה של מוזתיקה עם מועצת עמק הירדן, התארחנו בשבוע זה במושבה כנרת והתקיימו בו 12 קונצרטים מתוך 14 שתוכננו במוסדות הבאים:
בבית הסיעודי בית אשלים ובמכללת כישורי חיים לאנשים עם מוגבלויות, בבית הספר שחף לילדים עם ליקויי תקשורת וקשב, בבית הסיעודי בית בכפר ובבית הזית, במרכז היום של המייסדים - עמותת ותיקי עמק הירדן, בבית הסיעודי סביון. בכל מוסד התקיימו מספר קונצרטים לקבוצות שונות.
קונצרטים פומביים לקהל הרחב:
קונצרט פומבי בבית גבריאל
קונצרט פומבי נוסף התקיים בגלריה מקום לאמנות בתל אביב.

המוסיקאים הצעירים שהשתתפו בפעילות:
אנה זיגרייך ויובל נורי שם טוב - כינור, בר פרץ - ויולה, אמילי זיגרייך – צ׳לו.
מורה:
אריאל טושינסקי, צ'לו.
רפרטואר:
שוסטקוביץ: רביעיית כלי קשת מס' 6 בסול מז'ור, אופ. 101
בורודין: חמישיית כלי קשת בפה מינור

מספר מאזינים בכלל הקונצרטים לשבוע זה: 485.
תודות חמות לעידן גרינבוים, מנהל מועמת עמק הירדן, ולאיה רוזן, מנהלת מחלקת תרבות ומנכ"לית בית גבריאל על שיתוף הפעולה שנהדר שנערך זו השנה השנייה ברציפות.