שבוע מוזתיקה סאסא, ינואר 2020

3.1.0 - 10.1.20

הרכב:

ליאור גרינוולד - כינור, נתנאל לאייבסקי - ויולה, רוניל חזן - צ׳לו.
מורה:
אברי לויתן, ויולה.

רפרטואר:

שולהוף: דואו לכינור וויולה
מוצרט: חמישייה לכלי קשת בסול מינור, ק. 516

קונצרטים בקהילה:

בגן ילדים ובבית הספר היסודי והתיכון בקיבוץ סאסא, במרכז יום יחד בגליל במחניים, במרכז תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים בראש פינה, בכישורית כפר טיפולי למבוגרים, בהוסטל בית בחורש ובמרכז תעסוקה בכפר ורדים ובבית סבים בברעם. בכל מוסד התקיימו מספר קונצרטים לקבוצות שונות.
קונצרטים פומביים לקהל הרחב:
במועדון לחבר בקיבוץ סאסא
בגלריה ללימודי אפריקה בתל אביב.

שבוע פעילות זה כלל 12 קונצרטים במוסדות הבאים:
10 קונצרטים במוסדות קהילתיים: בגן ילדים ובבית הספר היסודי והתיכון בקיבוץ סאסא, במרכז יום יחד בגליל במחניים, במרכז תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים בראש פינה, בכישורית כפר טיפולי למבוגרים, בהוסטל בית בחורש ובמרכז תעסוקה בכפר ורדים ובבית סבים בברעם. בכל מוסד התקיימו מספר קונצרטים לקבוצות שונות.
קונצרטים פומביים לקהל הרחב:
במועדון לחבר בקיבוץ סאסא
בגלריה ללימודי אפריקה בתל אביב.

מספר מאזינים בשבוע זה: 705

המוסיקאים הצעירים שהשתתפו בפעילות:
טמיר תבור וליאור גרינוולד - כינור, נתנאל לאייבסקי - ויולה, רוני חזן - צ׳לו.
מורה:
אברי לויתן, ויולה.
רפרטואר:
שולהוף: דואו לכינור וויולה
מוצרט: חמישייה לכלי קשת בסול מינור, ק. 516

תודות חמות לצ'לן יוני גוטליבוביץ ולחברי סאסא על שיתוף הפעולה והאירוח בקיבוץ סאסא.