שבוע מוזתיקה במרכז ובבאר שבע, תחילת דצמבר 2020

3.12.20 - 25.11.20

הרכב:

ליאור יואכימיק קלרינט | אור נקש כינור
חיים קפוסטה ויולה | סתיו גילישנסקי צ'לו
אלכסנדר פבלובסקי כינור והדרכה

רפרטואר:

מוצרט: חמישייה לקלרינט וכלי .קשת בלה מז'ור, ק. 581

קונצרטים בקהילה:

בבית הספר המיוחד אגם ברעננה, במרכז יום שיקומי בית חנה ובבית הספר און לילדים עם נכויות מורכבות בתל אביב, במרכז לבריאות הנפש שלוותה בהוד השרון ובמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע

בשבוע זה נערכו 13 קונצרטים קהילתיים באיזור המרכז ובבאר שבע:
בבית הספר המיוחד אגם ברעננה, במרכז יום שיקומי בית חנה ובבית הספר און לילדים עם נכויות מורכבות בתל אביב, במרכז לבריאות הנפש שלוותה בהוד השרון ובמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע.
הרכב:
ליאור יואכימיק קלרינט | אור נקש כינור
חיים קפוסטה ויולה | סתיו גילישנסקי צ'לו
אלכסנדר פבלובסקי כינור והדרכה
רפרטואר:
מוצרט: חמישייה לקלרינט וכלי קשת בלה מז'ור, ק. 581