top of page

סמינרים

Heading 5

מוזתיקה עורכת מדי שנה סמינרים מרוכזים עם הרכבי אד-הוק הכוללים מוסיקאים צעירים שעברו בהצלחה את מיוני התכנית. 

התכנית כוללת 11 סמינרים מוסיקליים מרוכזים, המתקיימים במהלך השנה באזורים שונים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל. כל סמינר נמשך שבוע עד עשרה ימים, ובמסגרתו משתתף הרכב קאמרי של מוסיקאים צעירים מצטיינים, המופיעים יחד עם מדריך בכיר בכתריסר קונצרטים במוסדות, כמו: מרכזים קהילתיים בפריפריה, בתי ספר, גני ילדים, מוסדות לילדים ולמבוגרים עם מוגבלויות פיזיות ושכליות, מוסדות לאוטיסטים, מרכזים לבריאות הנפש, מוסדות סיעודיים לקשישים, ילדים ונוער בסיכון, בתי כלא, בתי חולים, מועדונים לניצולי שואה, מרכזים לעיוורים ולכבדי שמיעה, מעונות לנשים מוכות ועוד.

הקונצרטים נערכים במוסדות השיקומיים והטיפוליים עצמם, ללא תשלום, באווירה אינטימית וידידותית, תוך מתן גישה חופשית לכל מאזין באשר הוא, ללא קשר למצבו הבריאותי, הפיזי והמנטלי. כל סמינר מסתיים בקונצרט פומבי לקהל הרחב באולם או בגלריה לאמנות.
במהלך כל סמינר זוכים כ-500 מאזינים מאוכלוסיות מגוונות ליהנות מחוויית המוסיקה הקלאסית על השפעותיה המיטיבות, חוויה שלה הם אינם זוכים בכל דרך אחרת. 

בה בעת, המוסיקאים נהנים משפע הזדמנויות לתרגל את אמנות הנגינה בפני קהלים שונים ומפתחים תובנות עמוקות על כוחה של המוסיקה, על החברה הישראלית ועל ייעודם בה. 

כך משלב הפרויקט בין הכשרה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר לבין מעורבות בקהילה ותרומה משמעותית לחברה. 

הן המוסיקאים המשתתפים בתוכנית, הן הקהלים בפריפריה והן החברה הישראלית בכללה יוצאים נשכרים.

bottom of page