top of page

מוזתיקה מטפחת הרכבים קאמריים מגוונים של מוסיקאים ישראלים צעירים מצטיינים המקבלים הכשרה ממיטב המורים והמבצעים  מהארץ ומהעולם. ההרכבים מעניקים לאורך השנה יותר מ-100 קונצרטים בקהילה ללא תמורה במגוון מוסדות קהילה בכל הארץ, לכל הגילאים והמצבים הפיזיים, הקוגניטיביים, המנטליים והנפשיים.

סמינרים

מוזתיקה מקיימת 11-10 שבועות מוזתיקה מדי שנה עם הרכבי אד-הוק הכוללים מוסיקאים צעירים שעברו בהצלחה את מיוני התכנית. הפעילות מתקיימת בכל רחבי הארץ וכוללת חזרות בהדרכה ובהשתתפות מוסיקאי בכיר ונגינת כ-15-12 קונצרטים במוסדות שונים בקהילה בכל שבוע. לצד הקונצרטים בקהילה, מנגנים ההרכבים גם באולמות הקונצרטים ובגלריות לקהל הרחב. מידע נוסף

רביעיית מוזתיקה

במסגרת תכנית זו מטפחת מוזתיקה מדי שנה רביעיית כלי קשת קבועה שחבריה הם מוסיקאים צעירים מצטיינים בשלבים מתקדמים של לימודיהם האקדמיים. הרביעייה עובדת באופן רציף, זוכה לשיעורים סדירים בהדרכת מוסיקאי בכיר בעל ניסיון בהוראה ובביצוע מוסיקה קאמרית, מקיימת חזרות קבועות, ומעניקה קונצרטים לקהל מגוון בכל רחבי הארץ במסגרת שבועות מוזתיקה מרוכזים. ההרכב משתתף אף בשבועות מוזתיקה נוספים מחוץ לגבולות ישראל.

למוזתיקה שיתוף פעולה עם האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים, במסגרתו פועלת רביעיית כלי קשת הכוללת סטודנטים מצטיינים העובדים במהלך השנה האקדמית עם מורה קבוע. הרביעיה מקבלת שיעורים שבועיים ועורכת חזרות באופן רצוף לאורך כל השנה, וכן יוצאת מטעם מוזתיקה למספר סמינרים מרוכזים של שבוע באיזורים שונים בארץ. מידע נוסף

פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי למוסיקה קאמרית בקהילה
מוזתיקה מקיימת מדי שנה פסטיבל בינלאומי למוסיקה קאמרית בקהילה, בהשתתפות מוסיקאים בכירים וסטודנטים מצטיינים מהארץ ומחו״ל. הפסטיבל נמשך 10 ימים והוא נפתח במספר ימי חזרות פתוחות לקהל כאשר המוסיקאים הבכירים מדריכים את הצעירים וגם משתתפים בהרכבים. לאחר ימי החזרות מבוצעים יותר מ-20 קונצרטים במוסדות שונים בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים המודרות מאולמות הקונצרטים.

במהלך הפסטיבל מתקיימים גם שלושה קונצרטים פומביים לקהל הרחב באולמות קונצרטים, ביניהם: אולם צוקר בהיכל התרבות בתל-אביב, המרכז למוסיקה קאמרית בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ע"ש לין ותד אריסון בתל אביב, ובאולמות נוספים דוגמת אולם ימקא בירושלים, הקונסרבטוריון למוסיקה בבאר שבע, קונסרבטוריון עכו ועוד. מידע נוסף

bottom of page