top of page

סמינרים מוזתיקה

קונצרט שנערך ביד שרה

אפריל במרכז עם טריו מוזתיקה

סמינר מוזתיקה ייערך מה-13.4 עד ה-20.4 במרכז הארץ, בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים, בהשתתפות טריו מוזתיקה עם הכנר טום שמרקוב, הויולנית שירה שושן, הצ׳לו הדס כספי, ובהדרכת הצ׳לנית מיכל קורמן.

קונצרט במרכז עדי בירושלים

ינואר בירושלים

סמינר מוזתיקה נערך בין ה-5.1 עד ה-12.1 בירושלים, בהשתתפות ליאור גרינוולד ואמאיה גואנצ׳יה בכינור, שירה שושן בויולה, הדס כספי בצ׳לו, ובהדרכת הויולן אברי לויתן.

קונצרט במרכז יום בית המייסדים

פברואר ביישובי עמק הירדן

סמינר מוזתיקה, בשיתוף מועצת עמק הירדן, נערך מה-25.2 עד ה-1.3, בהשתתפות אושרי שתיל בצ׳לו, מאיה צמח בצ׳לו, ובהדרכת הצ׳לן צבי פלסר.

bottom of page