ועד מנהל

חנה מיבר

יו״ר וחברת ועד מנהל

אלון נוימן

חבר ועד מנהל

 

 

© Musethica Israel