ועד מנהל
חנה_edited.jpg

חנה מיבר

Musethica logo - photo new 2.jpg

יו״ר וחברת ועד מנהל

אלון נוימן_edited_edited.jpg

אלון נוימן

Musethica logo - photo new 2.jpg

חבר ועד מנהל