top of page

קול קורא לבחינות להשתתפות

בסמינרים ובכיתות אמן בשנת 2024-2023

מוזמנים להגיש מועמדותם נגני כינור, ויולה, צ'לו, חליל, אבוב, קלרינט, בסון, קרן-יער,

וכן רביעיות כלי קשת והרכבי כלי נשיפה מעץ, ללא פסנתר. 

מוסיקאים שהשתתפו כבר בפעילויות של מוזתיקה ישראל בעבר, לא צריכים להגיש מועמדותם לבחינות אלה.

1. לקול קורא ולהרשמה למוסיקאים בודדים (לא הרכבים) באמצעות טופס מקוון לחצו כאן

2. לקול קורא ולהרשמה להרכבי כלי קשת או הרכבי כלי נשיפה מעץ באמצעות טופס מקוון לחצו כאן

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 13.4.2023.

בברכה ובהצלחה,

הנהלת מוזתיקה ישראל 

bottom of page