top of page

מוזתיקה מטפחת הרכבים קאמריים מגוונים של מוסיקאים ישראלים צעירים מצטיינים המקבלים הכשרה ממיטב המורים והמבצעים  מהארץ ומהעולם. ההרכבים מעניקים לאורך השנה יותר מ-100 קונצרטים בקהילה ללא תמורה.

סמינרים

מוזתיקה מקיימת 11-10 סמינרים מרוכזים מוזתיקה מדי שנה עם הרכבי אד-הוק הכוללים מוסיקאים צעירים שעברו בהצלחה את מיוני התכנית. הפעילות מתקיימת בכל רחבי הארץ וכוללת חזרות בהדרכה ובהשתתפות מוסיקאי בכיר ונגינת כ-15-12 קונצרטים במוסדות שונים בקהילה בכל סמינר. לצד הקונצרטים בקהילה, מנגנים ההרכבים גם באולמות הקונצרטים ובגלריות לקהל הרחב. מידע נוסף

רביעיית מוזתיקה

במסגרת תוכנית זו מטפחת מוזתיקה מדי שנה רביעיית כלי קשת קבועה שחבריה הם מוסיקאים צעירים מצטיינים בשלבים מתקדמים של לימודיהם האקדמיים. הרביעייה עובדת באופן רציף, זוכה לשיעורים סדירים בהדרכת מוסיקאי בכיר בעל ניסיון בהוראה ובביצוע מוסיקה קאמרית, מקיימת חזרות קבועות, ומעניקה קונצרטים לקהל מגוון בכל רחבי הארץ במסגרת שבועות מוזתיקה מרוכזים.

רביעיית מוזתיקה פועלת במסגרת שיתוף פעולה עם האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים. מידע נוסף

פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי למוסיקה קאמרית בקהילה
מוזתיקה מקיימת מדי שנה פסטיבל בינלאומי למוסיקה קאמרית בקהילה, בהשתתפות מוסיקאים בכירים וסטודנטים מצטיינים מהארץ ומחו״ל. הפסטיבל נמשך 10 ימים והוא נפתח במספר ימי חזרות פתוחות לקהל כאשר המוסיקאים הבכירים מדריכים את הצעירים וגם משתתפים בהרכבים. לאחר ימי החזרות מבוצעים יותר מ-20 קונצרטים במוסדות שונים בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים המודרות מאולמות הקונצרטים.

במהלך הפסטיבל מתקיימים גם שלושה קונצרטים פומביים לקהל הרחב באולמות קונצרטים, ביניהם: אולם צוקר בהיכל התרבות בתל-אביב, המרכז למוסיקה קאמרית בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ע"ש לין ותד אריסון בתל אביב, ובאולמות נוספים דוגמת אולם ימקא בירושלים, הקונסרבטוריון למוסיקה בבאר שבע, קונסרבטוריון עכו ועוד. מידע נוסף

bottom of page