top of page

הענקת חסויות לפעילות

מוזתיקה פועלת בשלושה אפיקים עיקריים, תוך שילוב חברות עסקיות במסגרת פעילותה, כגורמים הנהנים מפעילות זו אך גם תומכים בה בעת ובעונה אחת.

1. פרויקט הרכבי מוזתיקה בקהילה

 פרויקט הדגל של מוזתיקה בו מוענקים מעל 130 קונצרטים בשנה לאלפי מאזינים בכל רחבי הארץ בדגש על הפריפריה הגאוגרפית והחברתית. 

במסגרת הפרויקט מתקיימים בכל שנה 12 סמינרים מוסיקליים באזורים שונים בישראל הכוללים הרכבים קאמריים של מוסיקאים מצטיינים בהדרכה וליווי של מוסיקאים בכירים, המנגנים ללא תמורה, כ-14 קונצרטים בכל חודש, ממיטב הרפרטואר הקלאסי לקהלים במרכזים קהילתיים מגוונים בערים ובעיירות פיתוח, במוסדות חינוכיים, טיפוליים ושיקומיים שונים.

כל סמינר מסתיים בקונצרט פומבי באולם קונצרטים או בגלריה לאמנות.

פרויקט זה זוכה לסיקור תקשורתי בערוצי התקשורת השונים.

נהיה אסירי תודה לחברות שיאמצו סמינר אחד או יותר,

באחד מאיזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל. 

 

לפרטים נוספים: 

musethica-israel@musethica.org

2. פסטיבל מוזתיקה

מוזתיקה מקיימת מדי שנה פסטיבל בינלאומי למוסיקה קאמרית בקהילה, בהשתתפות מוסיקאים בכירים וסטודנטים מהארץ ומחו״ל. במסגרת הפסטיבל מנגישה מוזתיקה כ-25 קונצרטים לקהלים במוסדות שונים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים וכאלה שאינם נגישים לאולמות הקונצרטים, ושלושה קונצרטים פומביים לקהל רוכש כרטיסים באולמות הקונצרטים המובילים.

הפסטיבל זוכה לסיקור נרחב בערוצי התקשורת השונים.

נהיה אסירי תודה לחברות שיעניקו חסות לפסטיבל. 

לפרטים נוספים: 

musethica-israel@musethica.org

3. רביעיית מוזתיקה

מוזתיקה מפעילה מדי שנה לכל הפחות רביעיית כלי קשת אחת קבועה שחבריה הם מוסיקאים צעירים מצטיינים בשלבים מתקדמים של לימודיהם האקדמיים.

רביעיות אלה עובדות באופן רציף במהלך השנה בהדרכת מוסיקאי בכיר ומופיעות לאורך השנה בעשרות קונצרטים קהילתיים וכן בקונצרטים פומביים פתוחים לקהל הרחב. בשלוש השנים האחרונות פרויקט הרביעייה הינו בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

הרביעייה זוכה להדרכה שבועית, כיתות אמן וסמינרים מרוכזים ממורים בכירים ומעניקה קונצרטים לקהלים מגוונים בכל הארץ.

"דבר טוב אחד לגבי מוזיקה הוא שכשהיא מכה בך,
אתה לא יודע כאב"

בוב מארלי

מחקרים מלמדים שמוזיקה מעוררת וממריצה את פעילות הנוירונים המעבירים מידע למוח ולשאר חלקי הגוף. 

 מורכבותה של המוסיקה הקלאסית והיותה מופשטת מאפשרים לתעל רגשות, לעורר מחשבות יצירתיות, להעצים

תחושות ולהשיג שלווה. מחקרים נוספים מראים כי חשיפה למוזיקה מורכבת כמו מוזיקה קלאסית, תורמת רבות

בהיבטים שונים, כמו שיפור יכולות קוגניטיביות, שיפור ביכולת ההבעה הרגשית ושיפור היכולות החברתיות

הכרה ופרסום

הסמינר יישא את שם החברה שתופיע במקביל כתומכת מרכזית בפרויקט בכל פרסומי העמותה, בערוצי התקשורת, באתר מוזתיקה ובעלוני המידע

עריכת קונצרט לחברה

הרכב מוזתיקה מצטיין יעניק קונצרט אחד או שניים לעובדי החברה, בני זוגם ולקוחות נבחרים

הענקת חסות לאירוע

מימון אחד או יותר מהסמינרים השנתיים של מוזתיקה באחד מאזורי הפריפריה, בהתאם לבחירת החברה

bottom of page